Opdrachtgevers

De afgelopen 18 jaar werkte Rozemond aan succesvolle projecten voor:

Aids Fonds - Amnesty International Nederland - Archeon - Bezoekerscentrum de Helderse Vallei - CNV  - Congrescentrum Antropia - Defence for Children - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam - Fair Trade – Fietsersbond - FORUM - FNV bondgenoten - Gemeente Amsterdam - Gemeente Alphen aan den Rijn - Gemeente Krimpen aan de IJssel - Grote Clubactie - HIVOS - HIV vereniging Nederland - Ideeën & Media - Ida van der Lee - ICCO - Industrion (Museum voor industrie en samenleving) - International Union for Concervation of Nature - KWF Kankerbestrijding - Landschapsbeheer Nederland - Landschap Noord-Holland - Lindblom - Microsoft BV - Milieu Centraal - Ministerie van Buitenlandse Zaken - Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking - Ministerie van Sociale Zaken - Nederlands Huisartsen Genootschap - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Ministerie van VROM - Nederlandse Hartstichting - Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton - NCDO - Nederlandse Organisatie Verloskundigen - Nederlandse Rode Kruis - Nederlandse Vrouwen Raad – NIGZ - NUSO, Landelijke Vereniging van Speeltuinverenigingen - Op Lemen Voeten - Organisatiebureau Ideëel Plus - Plan Nederland - Projectbureau Belvedere - Rapp Collins - Rijkswaterstaat - Save the Children - Slot Loevestein - Staatsbosbeheer Noord-Holland – Stichting BenG Projecten -Stichting Sikaman - Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - Stichting Vluchteling - Technische Universiteit Delft - Techniek Museum Delft - Unicef Nederland - VARA - Veluws Museum - Vereniging Milieudefensie - Vereniging Natuurmonumenten - Vogelbescherming Nederland - Vogelpark Avifauna - VluchtelingenWerk Nederland - Vrienden van het Platteland - Wereld Natuur Fonds - XminY

Aanbevelingen:

"In een turbulente periode van nieuwbouw en discussies rondom functionaliteit is Wiek Rozemond een stabiele factor gebleven. Met zijn expertise en interessante netwerk van leveranciers, gecombineerd met zijn persoonlijke rust en creativiteit, konden wij de juiste doelstelling die we met onze tentoonstellingsruimte willen bereiken, overeind houden. Wiek Rozemond is een flexibele partner met hart voor zijn werk, en dat is zichtbaar in het resultaat. Ons publiek is onder de indruk van het resultaat dat we mede dankzij Rozemond Tentoonstellingen hebben gerealiseerd!"

Kathelijne van Sprongen
directeur bezoekerscentrum de Helderse Vallei