Even voorstellen

Wiek Rozemond: tentoonstellingsmaker | belevingsdesigner | standontwerper | projectinrichter | eventdesigner | art director | communicatieadviseur

Als creatief ondernemer ontwikkel, ontwerp en realiseer ik met Rozemond Tentoonstellingen een breed spectrum aan (ruimtelijke) communicatieprojecten, dit met ondersteuning van een goed netwerk van leveranciers en uitvoerders.

Publieksgericht. Ik zie in elk project een uitdaging om een effectieve communicatie met uw publiek tot stand te brengen. Welk effect wilt u bij uw doelgroepen bereiken? Wat zijn de behoeften van uw publiek? Hoe ziet hun belevingswereld eruit? Antwoorden hierop zijn het vertrekpunt van elk project dat wij aanpakken. 

Een heldere vorm die bij u past. Met een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen en kennis van de nieuwste materialen, technieken en ontwikkelingen in de tentoonstellings- en evenementenbranche maak ik voorstellen die aansluiten bij de wensen, doelgroepen èn identiteit van uw organisatie. 

Multimediaal, interactief en belevingsgericht. Waar mogelijk zoek ik steeds naar nieuwe vormen en technieken om de zintuigen te prikkelen. Met een uitgebreid netwerk van leveranciers en uitvoerders heb ik toegang tot een grote variatie aan middelen en creatieve oplossingen.

Werkwijze

 • Kop koffie. Elke opdracht start met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek brengen wij samen uw wensen en mogelijkheden in kaart, en geef ik een toelichting op onze werkwijze. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.
 • Daarna werkt Rozemond Tentoonstellingen, op basis van de geformuleerde opdracht, een ruimtelijk concept uit, voorzien van een prijsberekening, dat ik persoonlijk aan u presenteer.
 • Afhankelijk van de complexiteit van het project, maak ik met u afspraken over de verdere uitwerking en realisatie van het project.
 • Als producent zorgt Rozemond Tentoonstellingen voor de totale uitvoering van het project. Interdisciplinair, coördinerend en praktisch, met oog voor detail en kwaliteit.

Wat we doen

Rozemond Tentoonstellingen verzorgt communicatie op locatie.

Concreet ontwikkelen en maken wij tentoonstellingen, stands, campagnepresentaties, inrichtingen van publieksruimtes, speciale objecten en bijzondere belevingen.

Diensten die wij leveren:

 • conceptontwikkeling (uitkristalliseren verhaallijnen | ontwikkelen presentatievormen | schetsontwerpen)
 • planontwikkeling (masterplan | projectplan met planning en begroting)
 • ontwerp en uitwerking (grafisch | ruimtelijk | multimedia)
 • realisatie (productiebegeleiding | uitvoeringsmanagement |coördinatie op- en afbouw)
 • visualisatie (tekenen 3D modellen | artist impression)

Opdrachtgevers

Rozemond werkte aan succesvolle projecten voor:

 • Aids Fonds
 • Amnesty International NL
 • Archeon (themapark)
 • ARK Natuurontwikkeling
 • Avifauna (vogelpark)
 • Bezoekerscenta (de Helderse Vallei, MAK Blokweer, de Veenweiden, Nieuwkoop)
 • CNV
 • Congrescentrum Antropia
 • Continium discovery center
 • Deltares
 • Defence for Children
 • Denios BV
 • Dutch Wavemakers
 • Energy Cave
 • European City of Science, Leiden 2022
 • Fair Trade
 • Fietsersbond
 • Floriade
 • FNV bondgenoten
 • Forum Standaardisatie
 • Gemeenten (Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Krimpen aan de IJssel, Rijswijk, Utrecht)
 • Grote Clubactie
 • HIVOS
 • HIV vereniging Nederland
 • Ida van der Lee
 • ICCO
 • Innolumis Public Lighting BV
 • International Union for Concervation of Nature
 • KWF Kankerbestrijding
 • Landschapsbeheer Nederland
 • Landschap Noord-Holland
 • Lindblom
 • Maatschap voor Communicatie
 • MEC Leiderdorp
 • Microsoft BV
 • Milieu Centraal
 • Ministeries (Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en VROM)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Hartstichting
 • Nat. Jeugd Fonds Jantje Beton
 • NCDO
 • Nikhef (Nat. instituut voor subatomaire fysica)
 • Nederlandse Organisatie Verloskundigen
 • Nederlandse Rode Kruis
 • Nederlandse Vrouwen Raad
 • NUSO, Landelijke Vereniging van Speeltuinverenigingen
 • Organisatiebureau Ideëel Plus
 • Plan Nederland
 • Projectbureau Belvedere
 • Rapp Collins
 • Rhizopon BV
 • Rijkswaterstaat
 • Save the Children
 • Scrambled Adds
 • Slot Loevestein
 • Staatsbosbeheer Noord-Holland
 • Stichting BenG Projecten
 • Stichting de Menheerse Werf
 • Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid
 • Stichting Vluchteling
 • Tappan Communicatie
 • Technische Universiteit Delft
 • Techniek Museum Delft
 • TNO
 • Unicef Nederland
 • VARA
 • Van Lierop BV
 • Veluws Museum
 • Vereniging Milieudefensie
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Vogelbescherming Nederland
 • VluchtelingenWerk Nederland
 • Vrienden van het Platteland
 • Waterlandsmuseum de Speeltoren
 • Wereld Natuur Fonds

Aanbevelingen:

“In een turbulente periode van nieuwbouw en discussies rondom functionaliteit is Wiek Rozemond een stabiele factor gebleven. Met zijn expertise en interessante netwerk van leveranciers, gecombineerd met zijn persoonlijke rust en creativiteit, konden wij de juiste doelstelling die we met onze tentoonstellingsruimte willen bereiken, overeind houden. Wiek is een flexibele partner met hart voor zijn werk, en dat is zichtbaar in het resultaat. Ons publiek is onder de indruk van het resultaat dat we mede dankzij Rozemond Tentoonstellingen hebben gerealiseerd!”

Kathelijne van Sprongen
directeur bezoekerscentrum de Helderse Vallei

Wiek Rozemond heeft in 2009 en 2011 het Wereldplein ontworpen en gerealiseerd tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Hij heeft gezorgd voor een stand met een aantrekkelijke, open en professionele uitstraling, en heeft ons door zijn ervaring en goede organisatie veel werk uit handen genomen.

Daniël van Middelkoop
projectmanager Alice O (onderwijs in een mondiaal perspectief)

Voor de herinrinrichting van Museum Oud Lunteren heeft Wiek de vormgeving verzorgd. Dit deed hij in nauw overleg met de medewerkers van het museum. Wiek combineert creativiteit met een groot inlevingsvermogen en een rustige manier van werken. Dit zorgde in Lunteren voor een goed proces met een mooi vormgegeven museum als eindresultaat.

Inke Camphens
museumondersteuning en cultuureducatie gemeente Ede