Energy Cave, gevestigd op At the Park (voormalig Shellcomplex) in Rijswijk is een broedplaats voor kennisdeling, onderwijs en innovatie rondom geothermie en energietransitie. Nederland staat voor een complexe opgave: een verschuiving van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energieopwekking. Partners uit bedrijfsleven, onderwijs en publieke sector werken hier samen aan deze energietransitie en kijken hoe de ondergrond hier oplossingen in kan bieden.

Voor de Energy Cave ontwierp ik het inrichtingsplan, de huisstijl en presentaties over geothermie en energietransitie.

Energy Cave

Energy Cave
energy cave
Energy Cave
07 IMG_2902
sponsorbord
IMG_3409
06 opening Energy Cave
05 98dd72c7-eb0f-4f45-a29a-6f9f4bf4baee
04 Energy Cave schoolgroep
03 Energy Cave Werk in Uitvoering (2)
5I7A9892 photo Floris Scheplitz
Energy Cave energy cave Energy Cave 07 IMG_2902 sponsorbord IMG_3409 06 opening Energy Cave 05 98dd72c7-eb0f-4f45-a29a-6f9f4bf4baee 04 Energy Cave schoolgroep 03 Energy Cave Werk in Uitvoering (2) 5I7A9892 photo Floris Scheplitz