Sinds 2011 gebruikt Rijkswaterstaat vleermuisvriendelijke verlichting op locaties waar beschermde vleermuizen in hun leefomgeving verstoord kunnen raken. Voor het amberkleurige licht van de batlamp zijn vleermuisogen ongevoelig terwijl mensen er de verkeerssituatie nog goed bij kunnen waarnemen.

Ter ondersteuning van deze innovatie organiseerde Rozemond Tentoonstellingen bij de ingebruikname de Expertmeeting Vleermuisvriendelijke Verlichting voor Rijkswaterstaat en ontwikkelden wij diverse communicatiemiddelen ter promotie van deze primeur: een promotievideo, twee demo-batlampen en een demonstratiemodel vleermuisvriendelijke verlichting.

Vleermuisvriendelijke Verlichting

model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting
model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting 3
model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting 2
model vleermuisvriendelijke verlichting
expertmeeting vleermuisvriendelijke verlichting
model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting 4
model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting 5
model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting 3 model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting 2 model vleermuisvriendelijke verlichting expertmeeting vleermuisvriendelijke verlichting model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting 4 model vleermuisvriendelijke tunnelverlichting 5

Visit Site